درباره ما

این وبسایت متعلق به گروه هتلهای اصفهان می باشد و هدف آن معرفی هتلهای عضو این گروه می باشد . این وب سایت توسط سامانه رزرواسیون مهر پشتیبانی می گردد و رزروهای هتل توسط این شبکه تضمین گردیده است.جهت اطلاعات بیشتر می توانید به این سامانه مراجعه نمایید.

آدرس :www.egardesh.com